Tag: Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık

5- Bir Firmanın Ortaklık Yapısı Gereği Birden Fazla Risk Grubunda Dikkate Alınması Gerektiği Durumlarda Firma Riskinin Kredi Riski Hesaplamalarında Risk Gruplarına Dağıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

5- Bir Firmanın Ortaklık Yapısı Gereği Birden Fazla Risk Grubunda Dikkate Alınması Gerektiği Durumlarda Firma Riskinin Kredi Riski Hesaplamalarında Risk Gruplarına Dağıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Konu hakkında BDDK’nın 14.10.2009 tarihli yazısı ile verilen görüşte, – 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü paragrafının “Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol eden...