Kategori: GENEL

Finansal Sistemde ‘Müşteri Hakları Dönemi’

Günümüzde hukuki açıdan zayıf olanların korunması denildiğinde ilk akla gelebilecek konulardan birisi “tüketicinin korunması”dır. Bu açıdan özellikle ticari hayatın içindeki aktörlerin mal ve hizmet piyasalarındaki egemen konumundan kaynaklanan gücünü bir...

Perakende Ticarette Yeni Dönem: Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Düzenlemelerine Yönelik Bir Analiz

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkilerinin hissedilmesiyle birlikte kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden konulardan biri de temizlik, hijyen ve bazı gıda ürünlerinde yaşanan ölçüsüz fiyat artışları ve arz değer zincirindeki...

Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında 5 Mayıs 2020 Tarih ve 9010 Sayılı BDDK Kararı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta olduğu gibi ülke ekonomisi üzerinde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) bir takım tedbir kararları alınmaktadır. Bu...

Ülkemizde Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı ile Faizsiz Finansman Yöntemine Dayalı Faaliyetlerine ilişkin Mevzuatsal Gelişmeler

Bilindiği üzere mevduat veya katılım fonu kabul etme yetkileri bulunmayan, kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kalkınma ve yatırım bankalarının faaliyet...

Banka Mevduatlarının/Katılım Fonlarının Krediye Dönüşüm Oranı Hk.18 Nisan 2020 Tarih ve 9000 Sayılı BDDK Kararı

Küresel koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasalar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklere binaen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar organı olan Kurul...

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ilişkin Düzenlemelerin Tarihsel Perspektifi ve TCMB’nin Genişleyen Yetki Yelpazesi Açısından Bir Analiz

Bilindiği üzere tüketicilerin kredi ve sermaye piyasalarına artan ilgisi, teknoloji ve iletişimdeki devasa gelişmelerle birlikte yeni ödeme ve finansman yöntemleri ile dağıtım kanallarının (Mobil, internet bankacılığı vb.) gittikçe artan önemi,...

Finansal Hizmetlerde Uzaktan İletişim Araçlarıyla Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına İlişkin Taslak Torba Kanunun Getirdikleri

Dijitalleşme hayatın her sahasını derinden etkileyen global trendlerin başında gelmekte ve özellikle küresel çaptaki koronavirüs (COVID-19) salgını ile ortaya çıkan yeni konjonktür, finansal kuruluşların alternatif dağıtım kanallarının güçlendirilmesini ve iş...

Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler Hk. 2 Nisan 2020 Tarih ve 8976 Sayılı BDDK Kararı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta olduğu gibi ülkemiz ekonomisi ve finans sektörü üzerinde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde...