Kategori: GENEL

Mevzuat Uyum Fonksiyonunun Geleceği

Dijital çağda teknolojide ve iletişimdeki devasa ilerlemeler; gündelik hayatımıza birçok fayda ve kolaylık sunarken maruz kaldığımız riskleri de artırmaktadır. Pandemi, iklim değişikliği gibi bu sürekli artan farklı ve yeni riskler,...

Sürdürülebilir Bankacılık Odağında Dijital Slipe Geçiş

Ülkemizin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “ıslak imza” kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan “sosyal mesafeli” yeni hayat tarzımızsa finans başta olmak...

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Bildirim Örnek Olay Semineri 

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensuplarınca yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin temini amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar...

BES Birikimi ile Kredi Kullanımı

Bilindiği üzere 2022 yılının başında 7351 sayılı Torba Kanun kapsamında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) cazibesinin artırılmasına ve teşvikine...