Kategori: GENEL

Kredi Garanti Kurumlarına (KGF) Sağlanan Hazine Desteğine Dair Kararda 5539 Sayılı Kararla Yapılan Değişiklikler

11.05.2022 tarihli ve 31832 sayılı Resmi Gazete’de Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5539 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile birlikte Kredi...

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) Uyum Programı Yönetmeliği’ne tabi kuruluşlarca uyulması gereken yükümlüklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı” 17 Mayıs 2022 tarihinde...

Bankacılık Suçları Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde düzenlenen maddelerin, ceza hukuku açısından değerlendirileceği “Bankacılık Suçları Webinarı“ 11 Mayıs 2022 tarihinde çarşamba günü saat...

Taşınır Satışlarında TL ile Ödeme Zorunluluğu

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Döviz...

Katılım Sigortacılığı ve Teysîr Modeli

Bilindiği üzere ülkemizde 2010 yılında başlayan katılım sigortacılığı; katılım ilkeleri çerçevesinde yürütülen bir sigortacılık faaliyetidir. Ülkemizde sigortacılığın ve aynı zamanda katılım sigortacılığı sektörünün tabi olduğu birincil yasal çerçeveyi genel olarak;...

Finans Dünyasının Nabzı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve finans sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin yarattığı fırsatların ve tehditlerin değerlendirileceği “Finans Dünyasının Nabzı Webinarı“ 21 Nisan 2022 tarihinde perşembe günü...

İhracat Bedellerine İlişkin Mevzuat Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından ihracat bedellerine ilişkin mevzuat ile 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan değişikliklerin aktarılması ve uyumluluk açısından gerekli kontrol noktalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “İhracat Bedellerine İlişkin...

Katılım Finans Ekosisteminde Sigortacılık Webinarı

2008’de yaşanan küresel finansal kriz ile beraber borca dayalı mevcut küresel finansal sistemin taşıdığı sistemik riskler ve yıkıcı etkileri nedeniyle mevcut finansal sisteme alternatif arayışlar gündemin odağında yer almıştır. Bu...

Uzaktan Müşteri Edinimi ve Uygulamadaki Sorunlar

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve hukuk, uyum – fraud uzmanlarından oluşan konuşmacılar ile örnek olaylardan yola çıkarak finansal kuruluşlarda uzaktan kimlik tespiti süreçlerindeki riskler ve kontrol noktalarının değerlendirileceği “Uzaktan...

Tüketicilerin Korunmasına Dair Düzenlemeler Yolda!

Teknolojiye erişim kolaylığı, dijitalleşmenin sağladığı işlem hızı ve maliyet azalımı ile koronavirüs salgınının etkileri ticaret hayatında çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmasına yol açarak tüketicinin korunması konusunu çok daha...

Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka

Malumunuz 20.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak ulusal mevzuatımızdaki en kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrımcılığın...

Uluslararası Yaptırımlar, Rusya ve Belarus Yaptırımları Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve finansal kuruluşlar, ithalat – ihracat gerçekleştiren şirketler açısından uluslararası yaptırımların anlamı ve günümüzde sıkılaşan Rusya ve Belarus’a yönelik uluslararası yaptırım düzenlemeleri ve etkilerinin değerlendirileceği...

BES’in Cazibesi Artırıldı!

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi...