Kategori: GENEL

Mevzuat Uyum Derneği Webinarları Yayımlandı!

Mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla faaliyet yürüten Mevzuat Uyum Derneği tarafından 2021 yılının ilk 4 ayında düzenlenen...

Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin MASAK Tebliği

Uzaktan müşteri edinimine (digital onboarding) ilişkin 2020 yılından bu zamana yaşanan mevzuatsal sayılabilecek gelişmelere hafızamızı tazelemek açısından göz atacak olursak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 15 Mart 2020’de...

LIBOR Geçiş Sürecinde Güncel Durum

Temmuz 2017’de LIBOR’un dünya çapındaki borçlanma işlemlerinde kullanımının kademeli olarak azaltılarak 2021 yılının sonu itibariyle tamamen kaldırılmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda alternatif gösterge faiz oranlarına geçiş süreci ve bu kararın...

LIBOR-TLREF Geçişi

Bilindiği üzere göstergeler için piyasanın mevcut durumunu yansıtan nitelikteki fiyat, oran veya endeksler denilebilir. Fiyat parametresi olarak kullanılmasının yanı sıra belirsizlikleri azaltması, bilgi edinme ve karşılaştırma imkanı sunması, referans oran...

Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile...