Etiket: Webinar

Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetimini ve optimizasyonunu değerlendirmek amacıyla Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen “Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı” 29...

“Gümrük Mevzuatına Genel Bakış” Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından gümrük mevzuatı hakkında katılımcıların farkındalıklarını artırmak ve tereddüt ettiği konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Gümrük Mevzuatına Genel Bakış Webinarı” 29 Haziran 2022 tarihinde çarşamba...

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından Borsa İstanbul’un sorumlu tedarik zinciri düzenlemeleri hakkında katılımcıların farkındalıklarını artırmak ve tereddüt ettiği konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri...

Gelişen Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kripto Varlıklar Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından sürekli gelişen sermaye piyasası mevzuatındaki son değişiklikler ve kripto varlıklar hakkında önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenebilecek düzenlemelere ilişkin bilgi paylaşımı yapmak amacıyla düzenlenen “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve...

Rekabet Hukuku Uyum Programı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, rekabet hukuku kurallarına uyumun ne anlama geldiği ve neden önem taşıdığı, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki rekabet otoritelerinin rekabet uyum programlarına bakış açıları ve...

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) Uyum Programı Yönetmeliği’ne tabi kuruluşlarca uyulması gereken yükümlüklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı” 17 Mayıs 2022 tarihinde...

Bankacılık Suçları Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde düzenlenen maddelerin, ceza hukuku açısından değerlendirileceği “Bankacılık Suçları Webinarı“ 11 Mayıs 2022 tarihinde çarşamba günü saat...

Finans Dünyasının Nabzı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve finans sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin yarattığı fırsatların ve tehditlerin değerlendirileceği “Finans Dünyasının Nabzı Webinarı“ 21 Nisan 2022 tarihinde perşembe günü...

Uzaktan Müşteri Edinimi ve Uygulamadaki Sorunlar

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve hukuk, uyum – fraud uzmanlarından oluşan konuşmacılar ile örnek olaylardan yola çıkarak finansal kuruluşlarda uzaktan kimlik tespiti süreçlerindeki riskler ve kontrol noktalarının değerlendirileceği “Uzaktan...

Uluslararası Yaptırımlar, Rusya ve Belarus Yaptırımları Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve finansal kuruluşlar, ithalat – ihracat gerçekleştiren şirketler açısından uluslararası yaptırımların anlamı ve günümüzde sıkılaşan Rusya ve Belarus’a yönelik uluslararası yaptırım düzenlemeleri ve etkilerinin değerlendirileceği...

Dijital Bankacılık Kanallarında Sorumluluk ve İspat Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen Dijital Bankacılık Kanallarında Sorumluluk ve İspat Webinarı 20 Ocak 2022 tarihinde perşembe günü saat 12.30-13.30 arasında gerçekleştirilecektir. Webinar içeriğine bakıldığında; Dijital bankacılık kanalları aracılığıyla sunulacak...