Kategori: TCMB

TCMB, Dönüşümlü Hesaplarda Tarih Koşulunu Uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından 05.02.2024 tarihli ve 32451 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

TCMB’den Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 30.01.2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/2)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile miktarsal sıkılaştırma...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 01.12.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 01.12.2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

EFT/FAST’lerde %50 fazla Azami Ücret Uygulaması Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

Kur Korumalı Hesaplarda Zorunlu Karşılık Oranı Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için 21.07.2023 tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 04.08.2023’ten itibaren tüm vadelerde %15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirilmişti. 06.09.2023’te...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 20.07.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun 20.07.2023 tarihli Kararı’nda makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği...

KKM’de Hazine Desteği Uygulamasının TCMB’ye Devri

Bilindiği üzere ülkemizde 2021 yılının son çeyreğinde kur seviyelerinde öngörülmeyen yüksek seviyeli artışların önüne geçilebilmesi amacıyla kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması gibi iktisadi önlem paketleri hayata geçirilmiştir. 4749 sayılı Kamu...