Kategori: TCMB

Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılık Uygulaması Sonlandırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 28.06.2024 tarihli ve 32586 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/15) yayımlanmıştır. Makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarından biri...

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi: Tarihsel Süreç ve TCMB’ye Satış Oranının %40’tan %30’a Düşürülmesi

Bilindiği üzere ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulaması, Türk parasının kıymetinin korunması gayesiyle getirilen yasal yükümlülüklerden biridir. Böylelikle ihraç edilen mal ve hizmetlerin karşılığını oluşturan ekonomik değerin yurtta kalması amaçlanmaktadır. Ülkemizdeki...

TCMB, Dönüşümlü Hesaplarda Tarih Koşulunu Uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından 06.04.2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

TCMB, Dönüşümlü Hesaplarda Tarih Koşulunu Uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından 05.02.2024 tarihli ve 32451 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

TCMB’den Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 30.01.2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/2)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile miktarsal sıkılaştırma...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 01.12.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 01.12.2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

EFT/FAST’lerde %50 fazla Azami Ücret Uygulaması Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...