Kategori: MASAK

Ticaret Şirketleri için Uzaktan Kimlik Tespitinde Kurallar Belirlendi

Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...

“Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi” MASAK Mevzuatında!

Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı...

Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutar Artırıldı

16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu 5739...

Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin MASAK Tebliği

Uzaktan müşteri edinimine (digital onboarding) ilişkin 2020 yılından bu zamana yaşanan mevzuatsal sayılabilecek gelişmelere hafızamızı tazelemek açısından göz atacak olursak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 15 Mart 2020’de...