Etiket: Zorunlu Karşılık

Zorunlu Karşılık Oranları Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile parasal aktarım...

Resmi Kuruluşlar Mevduatının Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünden İstisna Tutulması ve Diğer ZK Değişiklikleri

Mevduat kabulüne yetkili bankaların topladığı mevduat ile katılım bankalarının müşterilerinden kabul ettikleri katılım fonları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca bankalar ve katılım bankalarının,...

Borsa İstanbul Piyasalarından Repo Yoluyla Sağlanan Fonlar Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünden İstisna Tutuldu

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca bankaların ve finansman şirketlerinin, zorunlu karşılığa tabi bilanço kalemleri (Merkez Bankasına, Hazineye, yurt içi...

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Rezerv Opsiyonu Döviz İmkan Dilimlerinin Düşürülmesine İlişkin Yapılan Değişiklikler

09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ekli Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle; rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik...

Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Zorunlu Karşılıkların Dikkate Alınma Oranına İlişkin Değişiklik

15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Bu Yönetmelik ile “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin...

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde YP Yükümlülükler İçin ZK Oranlarının İndirilmesine Yönelik Yapılan Değişiklikler

26.11.2016 tarihli ve 29900 Resmi Gazete’de yayımlanan ”Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/10)” ile yapılan değişikliklerle; – Yabancı Para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları...

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Rezerv Opsiyon Katsayıları ile YP Zorunlu Karşılıkların Ortalama Olarak Tesis Edilebilecek Üst Sınırına İlişkin Değişiklikler

01.11.2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2016/7)” yayımlandı. Bu Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklerle; TL yükümlülükler için...

Yurtiçi Yerleşiklerden Toplanan İşlenmiş veya Hurda Altınların Zorunlu Karşılık Tesisinde Kullanılmasına İmkan Tanındı

22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle, altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve rezervlerin artırılması amacıyla, bankaların ve finansman şirketlerinin Türk...