Etiket: Uzaktan Kimlik Tespiti

Ticaret Şirketleri için Uzaktan Kimlik Tespitinde Kurallar Belirlendi

Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...

Finans Sektöründe Uzaktan Müşteri Edinimi: YUVAM Hesabı

Finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi niteliğindeki uzaktan müşteri edinimine yönelik gelişmeler için 10 Nisan 2020’de Finansal Hizmetlerde Uzaktan İletişim Araçlarıyla Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına İlişkin Taslak Torba Kanunun Getirdikleri, 29 Haziran...

Uzaktan Müşteri Edinimi ve Uygulamadaki Sorunlar

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve hukuk, uyum – fraud uzmanlarından oluşan konuşmacılar ile örnek olaylardan yola çıkarak finansal kuruluşlarda uzaktan kimlik tespiti süreçlerindeki riskler ve kontrol noktalarının değerlendirileceği “Uzaktan...

Banka Dışı Mali Kuruluşlar Uzaktan Müşteri Edinebilecek!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’ndaki 248.7 no.lu politika tedbiri ışığında finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “elle atılan imza” kullanımının azaltılmasına yönelik aksiyonlar hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda 26.06.2020...

Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen “Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı Webinarı”, 7 Eylül 2021 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında gerçekleştirilecektir. Webinar, Dijital bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında...

Geleceğe Açılan Kapı: Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı

Avrupa Birliği’nin (AB) Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD) olarak adlandırılan ve 2009 yılında yürürlüğe giren birinci düzenlemesi (PSD1) ile etkin, hızlı, güvenli ve rekabetçi bir ödeme piyasası amaçlanırken aynı kurallara tabi...

Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin MASAK Tebliği

Uzaktan müşteri edinimine (digital onboarding) ilişkin 2020 yılından bu zamana yaşanan mevzuatsal sayılabilecek gelişmelere hafızamızı tazelemek açısından göz atacak olursak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 15 Mart 2020’de...

MASAK İkincil Düzenlemeleri Yolda!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (7247 sayılı Kanun)...