ProComplıance - En Son Eklenenler

7247 sayılı Kanun ile Finansal Hizmetlerde Yeni Dönem: Uzaktan Müşteri Edinimi “Digital Onboarding”

Finansal hizmetlerde dijitalleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte finans sektöründe hizmet ağları, iş modelleri ve mimari yapı kökten bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ortaya çıkan yeni konjonktüründe...

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hk. Yönetmeliğe Uyum için Süre 1 Ocak 2021’e Uzatıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 31069 sayılı ve 15.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1...

Perakende Ticarette Yeni Dönem: Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Düzenlemelerine Yönelik Bir Analiz

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkilerinin hissedilmesiyle birlikte kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden konulardan biri de temizlik, hijyen ve bazı gıda ürünlerinde yaşanan ölçüsüz fiyat artışları ve arz değer zincirindeki...

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

Günlük 100 Gram ve Üzerinde Altın Alımlarının Ertesi Gün Valörlü Olarak Yapılmasına ilişkin BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile altın alım işlemlerinde uygulamayı etkileyecek nitelikte önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Bu doğrultuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) müşteri hakları başlıklı 76.maddesi gereğince Bankalar; müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla yükümlü kılınmıştır. Bu konu müşterilerin...

Bankacılık Kanunu’nun 76/A Maddesi Kapsamına Giren Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlem ve Uygulamalar Belirlendi

Bilindiği üzere 25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7222 Sayılı Değişiklik Kanunu”) ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na (“Kanun”) 76....