ProComplıance - En Son Eklenenler

BES’in Cazibesi Artırıldı!

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi...

Dijital Bankacılık Kanallarında Sorumluluk ve İspat Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen Dijital Bankacılık Kanallarında Sorumluluk ve İspat Webinarı 20 Ocak 2022 tarihinde perşembe günü saat 12.30-13.30 arasında gerçekleştirilecektir. Webinar içeriğine bakıldığında; Dijital bankacılık kanalları aracılığıyla sunulacak...

Banka Dışı Mali Kuruluşlar Uzaktan Müşteri Edinebilecek!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’ndaki 248.7 no.lu politika tedbiri ışığında finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “elle atılan imza” kullanımının azaltılmasına yönelik aksiyonlar hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda 26.06.2020...

Ülkemizde Finansal Mimari Yeniden Şekilleniyor!

Finansal hizmetler teknolojik dönüşümün rüzgârıyla birlikte farklı bir döneme geçmektedir. Son yıllarda akıllı telefonların, internete erişimin yaygınlaşması ve COVID-19 salgınının da yadsınamaz etkisiyle fiziksel işlemlerin dijitalle yer değiştirdiği bu süreçte...

TKBB Danışma Kurulu Kefalet Standardı’nı Yayımladı!

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 77/3’te “Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” hükmü, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)...