ProComplıance - En Son Eklenenler

BHFOR Standart Rasyo Hesaplamasında Değişikliğe Gidildi

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun koruyucu düzenlemeler başlıklı 43.maddesinin standart oran ve sınırlamalar belirleme konusunda verdiği genel yetkiye istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından – Basel Komitesi’nce 2004 yılında önerilen...

LIBOR-TLREF Geçişi

Bilindiği üzere göstergeler için piyasanın mevcut durumunu yansıtan nitelikteki fiyat, oran veya endeksler denilebilir. Fiyat parametresi olarak kullanılmasının yanı sıra belirsizlikleri azaltması, bilgi edinme ve karşılaştırma imkanı sunması, referans oran...

Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile...