Kısa Haberler

E-İhale Yöntemiyle İhalelerde E-Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 26.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine yönelik değişikliklerin uygulanmaya başlanma sürelerinin Kamu İhale Kurulu tarafından alınacak karar ile belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. Konu özelinde Kamu İhale Kurumu tarafından duyuru yapılmıştır. tarihinde 27-01-2021
Daha fazlası »

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ndan Çocuklar İçin Hikaye Kitapları

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca çocuklara etik değerlerin öğretilebilmesi için hazırlatılan hikaye kitapları; kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır. tarihinde 23-01-2021
Daha fazlası »

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarımızın kişisel verilerinin etkin şekilde korunması adına hazırlanan ve pratik önerilerin yer aldığı broşürler Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu broşürlerde çocuklar, yetişkinler ile ürün ve hizmet geliştirenler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bazı önemli bilgilere yer verilmektedir. tarihinde 23-01-2021
Daha fazlası »

Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri İnternet Sitesi

Ticari ve bireysel bankacılık hizmeti veren bankalarca sunulan ürün - hizmetlere ilişkin olarak faiz/kâr payı dışında alınacak ücret, komisyon ve masraf türlerine ait bilgilere www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli siteden ulaşabilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz. tarihinde 21-01-2021
Daha fazlası »

DASK 2021 Yılı Tarifesi Yayımlandı!

Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) azami teminat limiti 240 bin TL’den 268 bin TL’ye yükseltildi. Sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için 1,134 TL'den 1,268 TL'ye, diğer yapılar için ise 782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı. İlaveten 2021 yılında kesilecek poliçelerde %10 indirime gidilmesi kararlaştırıldı. tarihinde 20-01-2021
Daha fazlası »

Pinterest, Twitter ve Periscope Sosyal Mecralarına Getirilen Reklam Yasağı

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Pinterest, Twitter ve Periscope sosyal ağ sağlayıcıları nezdinde reklam verilmesinin yasaklanmasına ilişkin kararlar, 19.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. tarihinde 20-01-2021
Daha fazlası »

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Gönderilmesine İlişkin KVKK İlke Kararı

Veri sorumluları tarafından kişilerin tel. numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) 22.12.2020 tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı, 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. tarihinde 17-01-2021
Daha fazlası »

FAST Sistemi Kullanıma Açıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılmıştır. tarihinde 08-01-2021
Daha fazlası »

Kredi Garanti Kurumları Kefaletlerinde Esneklik 1 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin 3371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere 06.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 1 Temmuz'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacaktır. Daha önce bu tarih, 31.12.2020 olarak belirlenmişti. tarihinde 07-01-2021
Daha fazlası »

SPK, 2021 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesini Belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) gayrimenkul değerlemelerine esas teşkil edecek 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları; 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. tarihinde 07-01-2021
Daha fazlası »

TTK Md. 1530 Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı

02.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu’nun madde 1530 / 7 uyarınca mal -hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı %18,25 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385TL olarak belirlenmiştir. Anılan Tebliğ 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır. tarihinde 03-01-2021
Daha fazlası »

II-45.2.a sayılı Aracı Kurum Repo Tebliği Değişikliği Yayımlandı.

SPK tarafından hazırlanan “Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.2.a)” 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olup, işlem limitlerine ilişkin değişiklik 25 Ocak 2021'de yürürlüğe girecektir. tarihinde 02-01-2021
Daha fazlası »

II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı.

Şubat 2020’deki Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen talepler de dikkate alınarak SPK tarafından hazırlanan “II-27.3 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği”, 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. tarihinde 02-01-2021
Daha fazlası »

İşten Çıkarma Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.

30.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği süreleri 17 Ocak 2021'den itibaren iki (2) ay daha uzatılmıştır. tarihinde 30-12-2020
Daha fazlası »

Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanununun “Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu” başlıklı 376. maddesinin uygulamasına dair bir takım değişiklikler yapılmıştır. tarihinde 29-12-2020
Daha fazlası »

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları Artırıldı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. tarihinde 29-12-2020
Daha fazlası »

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Artırıldı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi. tarihinde 29-12-2020
Daha fazlası »

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi’nce (EBA) çıkarılan rehberler ile diğer bazı ülke örnekleri incelenerek hazırlanan “Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” BDDK kurumsal internet sitesinde yayımlanmış ve görüşe açılmıştır. tarihinde 29-12-2020
Daha fazlası »

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

19 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 19.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edilmiştir. tarihinde 27-12-2020
Daha fazlası »

Rekabet Kurumu’nun İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına ilişkin 2021/1 sayılı Tebliği Yayımlanmıştır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere hesaplanan idari para cezasının alt sınırını gösteren “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. tarihinde 27-12-2020
Daha fazlası »
Load More »
Home