Kısa Haberler

Vatandaşlık Kazanmak İçin BES'e Yatırılacak En Az 500.000$ veya Karşılığı Döviz Tutarına Devlet Katkısı Uygulanması Hk. SEDDK Duyurusu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13.05.2022 tarihli duyurusunda; istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES’e en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı Devlet katkısı alabilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. tarihinde 16-05-2022
Daha fazlası »

Finansman Şirketlerinde Zorunlu Karşılık Düzenlemesi

11.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile finansman şirketleri için TL ve YP yükümlülükler kapsamında uygulanan zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs (dahil) hesaplama tarihine kadar sıfıra indirilmiştir. Bilindiği üzere 23 Nisan'da yapılan Tebliğ değişikliğiyle anılan şirketlerin zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmişti. tarihinde 11-05-2022
Daha fazlası »

Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Uygulama Rehberi-2022

Malvarlığının dondurulması kararlarının etkin ve eksiksiz uygulanması amacıyla hazırlanmış olan “Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Uygulama Rehberi” oluşabilecek belirsizliklerin minimize edilmesi ve Kanuna uygun olarak ifası amacıyla MASAK tarafından güncellenerek internet sitesinde yayımlanmıştır. tarihinde 09-05-2022
Daha fazlası »

Big Techs, QR Code Payments & Financial Inclusion BIS Working Paper

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements (BIS)) tarafından "Büyük teknoloji Şirketleri, QR Kod Ödemeleri ve Finansal Katılım Çalışma Kağıdı" 04.05.2022 tarihinde yayımlandı. tarihinde 05-05-2022
Daha fazlası »

Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Sürecine Dair Basın Açıklaması

BDDK'nın 28.04.2022'deki Basın Açıklaması'na göre intibak süreci tamamlanan 6 şirketin tasarruf finansman şirketine dönüşüm başvurusu kabul edilmiştir. tarihinde 29-04-2022
Daha fazlası »

Rekabet Kurumu 2021 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı!

Rekabet Kurumu'nun 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Yıllık Rapor yayımlanmıştır. tarihinde 26-04-2022
Daha fazlası »

BES'te Yatırım Tavsiyesi Verilebilmesinin Şartları Belirlendi!

Emeklilik şirketleri katılımcılarına fon tercihi konusunda yönlendirici nitelikte yorum-tavsiyelerde bulunabilmeleri için finans alanında asgari 3 yıl deneyimi olan ve SPF Düzey 3 Lisansına haiz en az bir çalışanı istihdam etmeleri ve bu çalışanın bağlı olduğu bir araştırma birimini oluşturmaları veya görevlendirmeleri zorunlu hale geldi. Robotların yönettiği fonlar için de yapay zeka desteği alınmasının önü açıldı. Genelge ile getirilen değişiklikler 1.7.2022'de yürürlüğe girecektir. tarihinde 21-04-2022
Daha fazlası »

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için ŞİB Rehberi

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin “Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Rehberi” MASAK tarafından yayımlandı. Elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunmak için yükümlülerin “Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu”nu doldurmaları, ıslak imzalı halini formda belirtilen belgelerle birlikte MASAK'a göndermeleri gerekmektedir. tarihinde 21-04-2022
Daha fazlası »

İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılacak!

İhracat Genelgesi ek madde 1 uyarınca İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile İhracat Genelgesi ek madde 1'de yapılan değişiklik uyarınca 18.04.2022’den itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. tarihinde 17-04-2022
Daha fazlası »

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Rekabet Kurumu'nca E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu yayımlandı. Rapor, e-ticarette e-pazaryerleri için sektördeki muhtemel rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. tarihinde 15-04-2022
Daha fazlası »

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” yayımlanmıştır. tarihinde 15-04-2022
Daha fazlası »

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programların Düzenlenmesi İle İlgili Yeni Yönetmelik

Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 8.4.2022'den itibaren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. tarihinde 10-04-2022
Daha fazlası »

YUVAM Hesabı 'Uzaktan' Açılabilecek!

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik değişikliği, 6.4.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikle Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) kapsamında uzaktan kimlik tespitine ilişkin kurallar eklenmiştir. Böylelikle yurt dışında yerleşik vatandaşlar için de uzaktan müşteri edinme imkânı getirilmiştir. tarihinde 07-04-2022
Daha fazlası »

Yargıtay, Kooperatiflerin ‘Tacir’ Sayılmasına Karar Verdi!

1.4.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı ile çelişkili içtihatlar bulunan konuda Kooperatiflerin ve Yapı Kooperatiflerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir veya ticaret şirketi sayıldıklarına karar verilmiştir. tarihinde 02-04-2022
Daha fazlası »

KOBİ Tanımı Güncellendi!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellenmiştir. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Böylelikle yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletmenin KOSGEB destekleri ve devletin diğer teşviklerinden yararlanabilmesinin önü açılmıştır. tarihinde 21-03-2022
Daha fazlası »

Sürdürülebilirlik Uzmanı Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı!

24.01.2022 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/18 No.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde "Sürdürülebilirlik Uzmanı Ulusal Meslek Standardı" yayımlanmıştır. tarihinde 24-01-2022
Daha fazlası »

2022 Yılı İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi!

22.1.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ncı maddesi ile memur maaş katsayısı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş ve bu konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 22.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-903791 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Buna göre 2022 yılı 1.yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 TL olacaktır. tarihinde 24-01-2022
Daha fazlası »

Ödeme-Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özsermaye Yükümlülüğü Tutarları Arttırıldı!

22.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları i) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 3 milyon TL'den 5.5 milyon TL'ye, ii) Ödeme kuruluşları (mühnasıran hesap bilgisi hizmeti sunanlar hariç) için 5 milyon TL'den 9 milyon TL'ye, iii) Elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltilmiştir. tarihinde 22-01-2022
Daha fazlası »

Ticari Temsilci ile Sınırlı Ağ İstisnalarına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü Hk. Bilgilendirme Rehberi Yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi internet sitesinde 21.01.2022'de 6493 sayılı Kanun’un 12/2 (b) ve (h) bentleri dışında kalanların bildirim yükümlülükleri hakkında rehber yayımladı. Böylece ticari temsilci ve sınırlı ağ istinsası kapsamında yapılacaklar netleştirilmiş oldu. tarihinde 22-01-2022
Daha fazlası »

Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamaları Hk. KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, araç kiralama sektöründe kullanılan “kara liste” uygulamaları/yazılımları ile ilgili ilke kararı yayımlamıştır. tarihinde 22-01-2022
Daha fazlası »
Load More »
Home