Kısa Haberler

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin TCMB Basın Duyurusu (2021-41)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Eylül 2021 tarihli Basın Duyurusu ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yapmıştır. tarihinde 19-09-2021
Daha fazlası »

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayımlanmıştır. Söz konusu rehberde biyometrik verilerin tanımına, bu verilerin ne şekilde işlendiğine, verilerin işlenmesi sırasında uyulması gereken ilkelere ve alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. tarihinde 17-09-2021
Daha fazlası »

YP Zorunlu Karşılık Oranları 200 Baz Puan Artırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. tarihinde 15-09-2021
Daha fazlası »

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Rehberi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca 15.09.2021'de internet sitesinde "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Rehberi" yayımlanmıştır. tarihinde 15-09-2021
Daha fazlası »

TCMB Dijital Türk Lirası Ar-Ge Projesi Hakkında Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. tarihinde 15-09-2021
Daha fazlası »

İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 10.09.2021 tarihinde izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar hakkında basın duyurusu yapılmıştır. tarihinde 12-09-2021
Daha fazlası »

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Güncellendi

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları, 04.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Değişen koşullar nedeniyle değerleme ücretlerinde ortalama %7,5 oranında artış yapılarak tekrardan güncellenmiş ve 07.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. tarihinde 09-09-2021
Daha fazlası »

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu İş Birliğiyle Devrede!

1 Eylül 2021 itibariyle geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve KKB tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden kabulüne başlanmıştır. tarihinde 06-09-2021
Daha fazlası »

İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Hk. Basın Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 03.09.2021 tarihinde izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yaptırımlar hakkında basın duyurusu yapılmıştır. tarihinde 06-09-2021
Daha fazlası »

KVKK'dan WhatsApp Kararı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca (KVKK) WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin 03.09.2021 tarihinde kamuoyu duyurusu yapıldı. tarihinde 05-09-2021
Daha fazlası »

TKBB Faizsiz Finans Sözlüğü Hk.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde katılım bankacılığı ve finansı sahasındaki uygulamalar ve işlemlerle ilgili terimleri kısa ve özlü bir biçimde açıklamak amacıyla hazırlanan "Faizsiz Finans Sözlüğü" ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. tarihinde 05-09-2021
Daha fazlası »

2021/14 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hk. Genelge

Türkiye Sigorta Birliği web sitesinde 2.9.2021 tarihinde “2021-14 sayılı Genelge” yayımlanmıştır. Genelge ile 16.6.2021 tarihli Resim Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hk. Yönetmelik kapsamında tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri, mal-hizmet satışıyla bağlantılı olarak sunulan sigortalar hakkındaki usul ve esaslar detaylandırılarak düzenlenmiştir. tarihinde 02-09-2021
Daha fazlası »

Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı Görüşe Açıldı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nca paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modeline ilişkin esasların tek bir düzenleme altında kaleme alınarak hazırlandığı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı görüşe açılmıştır. tarihinde 26-08-2021
Daha fazlası »

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Torba Kanun ile zamanaşımı nedeniyle devredilen alacak ve emanetlerin, YTM’ye gelir kaydedilmesi uygulaması kaldırılarak hak sahiplerine YTM’ye başvurmaları durumunda iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Bu doğrultuda 26.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan YTM Yönetmeliği değişikliğiyle zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. tarihinde 26-08-2021
Daha fazlası »

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yayımlandı!

Yapay zekâ (YZ) alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) yayımlanmıştır. Hayata geçirilecek tedbirler sayesinde; YZ projelerinin etkin şekilde yürütülmesi, ülkemizin YZ ekosisteminin olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve küresel ölçekte değer üretilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. tarihinde 25-08-2021
Daha fazlası »

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ülkemiz; zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zekâ alanında stratejisini belirledi. Yapay zekânın yol haritası niteliğindeki, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 20.08.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Strateji, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve en kapsamlı çerçeve metni olma özelliğini taşıyor. tarihinde 22-08-2021
Daha fazlası »

TCMB’ce Alım-Satım Konusu Yapılan Dövizlere Ekleme Yapıldı

20.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2021/8 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı TCMB Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere “Güney Kore Wonu” ve “Katar Riyali” eklenmiştir. tarihinde 20-08-2021
Daha fazlası »

Dijital (Şubesiz) Bankalara ve Servis Modeline (Banking as a service (BaaS)) Dair Yönetmelik Görüşe Açıldı

Bankacılık sektöründe sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek dijital (şubesiz) bankaların faaliyet esaslarının belirlenmesi ve bankacılık hizmetlerinin talep eden işletme ve Start-Up 'lara bir servis modeli olarak sunulabilme şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi niteliğindeki "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı" BDDK web sitesi üzerinden görüşe açılmıştır. tarihinde 19-08-2021
Daha fazlası »

Etik Davranışın ve İş Etiği İlkelerine Uyumun Güçlendirilmesi Kılavuzu

Kasım 2020’de yayımlanan “Strengthening Ethical Conduct & Business Integrity: A Guide for Companies in Emerging Markets” eserinin Türkçe tercümesi “Gelişen Pazarlardaki Şirketler İçin Etik Davranışın ve İş Etiği İlkelerine Uyumun Güçlendirilmesi Kılavuzu” Etik ve İtibar Derneği sitesinde yayımlandı. tarihinde 18-08-2021
Daha fazlası »

TEİD'in Bağış Rehberi Yayımlandı!

Etik ve İtibar Derneği (TEİD), kurumsal bağışlar konusunda etik ve uyum risklerinin yönetilmesine destek olmak amacıyla hazırlanan“Bağış Rehberi"ni yayımladı. tarihinde 18-08-2021
Daha fazlası »
Load More »
Home