Kategori: ARAŞTIRMA/İNCELEME

Konuya Özel Literatür Taramaları ve İnceleme Yazıları, Makaleler

LIBOR-TLREF Geçişi

Bilindiği üzere göstergeler için piyasanın mevcut durumunu yansıtan nitelikteki fiyat, oran veya endeksler denilebilir. Fiyat parametresi olarak kullanılmasının yanı sıra belirsizlikleri azaltması, bilgi edinme ve karşılaştırma imkanı sunması, referans oran...

Finansal Sistemde ‘Müşteri Hakları Dönemi’

Günümüzde hukuki açıdan zayıf olanların korunması denildiğinde ilk akla gelebilecek konulardan birisi “tüketicinin korunması”dır. Bu açıdan özellikle ticari hayatın içindeki aktörlerin mal ve hizmet piyasalarındaki egemen konumundan kaynaklanan gücünü bir...

Perakende Ticarette Yeni Dönem: Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Düzenlemelerine Yönelik Bir Analiz

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkilerinin hissedilmesiyle birlikte kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden konulardan biri de temizlik, hijyen ve bazı gıda ürünlerinde yaşanan ölçüsüz fiyat artışları ve arz değer zincirindeki...

Ülkemizde Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı ile Faizsiz Finansman Yöntemine Dayalı Faaliyetlerine ilişkin Mevzuatsal Gelişmeler

Bilindiği üzere mevduat veya katılım fonu kabul etme yetkileri bulunmayan, kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kalkınma ve yatırım bankalarının faaliyet...

Bankacılık Kanunu ve Banka ve Kredi Kartları Kanunu’ndaki İdari Para Cezalarına ilişkin Yapılan Değişiklikler

Malumunuz 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7222 Sayılı Değişiklik Kanunu”), 25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile...

Açık Bankacılık-I

  Açık bankacılık makalelerimizin ilki olan bu makalede daha çok açık bankacılık tanımı ve düzenlemelerine yer verirken, ikinci makalemizde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki açık bankacılık uygulamaları ve gelişimi üzerinde...