Etiket: Hazine ve Maliye Bakanlığı

KKM’de Hazine Desteği Uygulamasının TCMB’ye Devri

Bilindiği üzere ülkemizde 2021 yılının son çeyreğinde kur seviyelerinde öngörülmeyen yüksek seviyeli artışların önüne geçilebilmesi amacıyla kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması gibi iktisadi önlem paketleri hayata geçirilmiştir. 4749 sayılı Kamu...

Kur Korumalı Mevduatlar ve Tüzel Kişiler

2021 Aralık ayında bankacılık sektörü yeni bir mevduat ürünü ile tanışmıştır. “Kur Korumalı Mevduat” olarak adlandırılan bu ürün, ilk defa 20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının arkasından Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna...

Taşınır Satışlarında TL ile Ödeme Zorunluluğu

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Döviz...

Döviz Bürolarında Kimlik İbrazı ile İlgili Esaslar

Bilindiği üzere, yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ ile düzenlenmiştir. 30...

Ülkemiz Finansal Ekosistemi Açısından 2022 Yılı Programı

25.10.2021 tarihli ve 31639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 4633 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır. Yıllık Program’da “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi”, “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik”, “Nitelikli...