Kategori: ULUSLARARASI MEVZUAT

Yaptırım Kararları, FATCA, EMIR gibi Türkiye’deki mali kurumları etkileyen yurtdışı mevzuat

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hk. 7262 sayılı Kanun ve Getirdikleri

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 sayılı Kanun”), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla...

ABD’nin 6 Ağustos ve 5 Kasım 2018 Tarihlerinde Yeniden Devreye Aldığı İran Yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde ülkesinin Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile birlikte yürüttüğü İran’ın nükleer programına ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi karşılığında İran’a uygulanan yaptırımların aşamalı...

FATCA Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye ile ABD arasında “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” 29 Temmuz 2015 tarihinde ülkemiz Maliye Bakalığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ve ABD Büyükelçisi arasında imzalanmıştı. ABD’nin FATCA...

İran’ın Nükleer Programına Yönelik Uygulanan İkincil Yaptırımlar Kaldırıldı

İran’ın nükleer programı üzerinde 5+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve ABD) ülkeleri ile sürdürdüğü görüşmelerde uzlaşmaya varılmasının ardından İran yaptırımlarında gelinen son durumu 6 Nisan 2015 tarihli yazımızda sizlerle...

BDDK, Basel ileri yöntemlere geçiş ile ilgili bankalardan beklentilerini TBB organizasyonu ile düzenlenen toplantıda açıkladı…

BDDK, Basel ileri yöntemlere geçiş ile ilgili bankalardan beklentilerini TBB organizasyonu ile düzenlenen toplantıda açıkladı… BDDK Risk Yönetimi Dairesi tarafından 27 Şubat 2015 tarihinde, İçsel Derecelendirmelere Dayalı Yaklaşımlar (IRB, Internal Ratings...