Kategori: KKDF

Çiftçilere Tarıma Yönelik KKDF İstisnası Uygulanarak Kullandırılan 15.000 TL’ye Kadar Olan Kredilerle İlgili Maliye Bakanlığı Yazısı

29 Ocak 2018 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; – Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın...

Bazı Kıymetli Taşların BİST’te işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF Kesintisi Sıfırlandı

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ (“Tebliğ)’de, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta %6...

Firmaların Yurtdışından Sağladıkları TL Kredilerin Geri Ödemesinin Döviz Cinsinden Olması Durumunda KKDF Yükümlülüğü

TCMB’nin 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “1.6. Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışından Türk Lirası Kredi Sağlanması” başlıklı maddesinde, “Türkiye’de yerleşik kişiler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32...

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Yurtdışından Sağladıkları Kredilerin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Maliye Bakanlığı Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullandığı döviz kredilerinin vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda daha önce verdiği görüşlerinde “…...

Yurtdışından Sağlanan Nakdi Kredilerde Yurda Gelen Döviz Cinsinin Kredi Sözleşmesinden Farklı Olması Halinde KDDF ve Raporlama Yükümlülükleri

Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17/a maddesi hükmü çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest bulunmaktadır. Söz...

Bazı Malların Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthalatında KKDF oranı %0’a indirildi

4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici üçüncü maddesinin (a) fıkrasında, Bakanlar Kurulu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)’na ilişkin kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya...