Etiket: app-slider

TSPB ve TBB’nin Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Düzenlemelerinin Getirdikleri

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’nin “TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi” (TSPB Yönergesi) TSPB’nin 19.08.2016 tarihli ve 34 sayılı Genelgesi ile TSPB üyelerine duyuruldu. 27.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren bu Yönerge, TSPB üyeleri ile müşterileri arasında...

Rusya ve Irak’a Yönelik İhracatın Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin BKK

25 Mart 2016 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 15.01.2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; kredi kapsamında taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak,...

Varlık Barışına İlişkin Kanun Maddesi Yürürlüğe Girdi, Uygulamanın Önceki Düzenlemelerden Farkları Neler?

19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile kamuoyunda “Varlık...

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Yeniden Yazıldı!

5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)“nde değişiklik yapan “Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a)“, 3 Ağustos 2016 tarihli 29790 sayılı...

Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul ve Emtialara İlişkin BDDK Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler

22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından, – “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” – “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”...