Etiket: Mevzuat Uyum Derneği

Rusya Yaptırımları – Risk Yönetimi ve Uyum Semineri

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensuplarınca yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin temini amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar...

Mevzuat Uyum Akademisi Seminerleri Başlıyor…

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar,...

Akıllı Sözleşmeler Webinarı

Sağladığı kolaylıklar ve faydalarının yanı sıra sürekli gelişim ve değişim gösteren sistemi ile birçok sektörü derinden etkileyen akıllı sözleşmelerin geçerlilik koşulları ve kullanım alanlarının uyum perspektifiyle değerlendirilmesi amacıyla Mevzuat Uyum...

Uluslararası Ticarette Dijitalleşme Webinarı

Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi konusundaki uluslararası kurallar, standartlar ve stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Ticarette Dijitalleşme – Kurallar, Standartlar ve Stratejiler Webinarı” 8 Kasım 2022 tarihinde 12.30-13.30...

Açık Bankacılık ve Kişisel Verilerin Korunması Webinarı

Açık bankacılık kavramı, Türk ve AB hukukunda açık bankacılığa ilişkin düzenlemeler, kişisel verilerin korunması açısından açık bankacılık, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi kapsamında açık bankacılık ve...

Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetimini ve optimizasyonunu değerlendirmek amacıyla Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen “Uyum İşlem İzleme Senaryolarının Yönetimi Webinarı” 29...

“Gümrük Mevzuatına Genel Bakış” Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından gümrük mevzuatı hakkında katılımcıların farkındalıklarını artırmak ve tereddüt ettiği konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Gümrük Mevzuatına Genel Bakış Webinarı” 29 Haziran 2022 tarihinde çarşamba...

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından Borsa İstanbul’un sorumlu tedarik zinciri düzenlemeleri hakkında katılımcıların farkındalıklarını artırmak ve tereddüt ettiği konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen “Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri...

Gelişen Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kripto Varlıklar Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından sürekli gelişen sermaye piyasası mevzuatındaki son değişiklikler ve kripto varlıklar hakkında önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenebilecek düzenlemelere ilişkin bilgi paylaşımı yapmak amacıyla düzenlenen “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve...

Rekabet Hukuku Uyum Programı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, rekabet hukuku kurallarına uyumun ne anlama geldiği ve neden önem taşıdığı, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki rekabet otoritelerinin rekabet uyum programlarına bakış açıları ve...

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) Uyum Programı Yönetmeliği’ne tabi kuruluşlarca uyulması gereken yükümlüklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı” 17 Mayıs 2022 tarihinde...