Etiket: Mevzuat Uyum Derneği

“MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi” Semineri

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar,...

Bir Uyum Riski Olarak Ayrımcılık Yasağı Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından Bir Uyum Riski Olarak Ayrımcılık Yasağı Webinarı 27 Mart 2024 tarihinde çarşamba günü saat 12:30-14:00 arası çevirim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrımcılık gerek özel gerekse kurumsal hayatta,...

III. Mevzuat Uyum Konferansı gerçekleştirildi

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) tarafından düzenlenen III. Mevzuat Uyum Konferansı, “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla kamu kurumları ve düzenleyici otorite temsilcilerinin de katılımıyla 8 Aralık’ta Yapı Kredi...

III. Mevzuat Uyum Konferansı 8 Aralık’ta Gerçekleşecek

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) tarafından düzenlenen III. Mevzuat Uyum Konferansı, “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla kamu kurumları ve düzenleyici otorite temsilcilerinin de katılımıyla 8 Aralık’ta gerçekleşecek. Her...

Sürdürülebilirlik Raporlaması Webinarı

Tüm politika ve standartların, iklim değişikliği ile mücadele ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Zira yaşanan küresel ısınma ve doğal kaynakların azalması gibi hususlar işletmelerin performanslarını değerlendirmede finansal tablolarında açıkladıkları...

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Bildirim Örnek Olay Semineri 

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensuplarınca yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin temini amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar...

“Elektronik Ticaret Hukukunda Yeni Dönem” Webinarı

2014 yılında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile elektronik ticaretin yaygınlaştırılması ve güven ortamının tesis edilmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Ancak bu süreçte bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler,...