ProComplıance - En Son Eklenenler

III. Mevzuat Uyum Konferansı 8 Aralık’ta Gerçekleşecek

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) tarafından düzenlenen III. Mevzuat Uyum Konferansı, “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla kamu kurumları ve düzenleyici otorite temsilcilerinin de katılımıyla 8 Aralık’ta gerçekleşecek. Her...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 01.12.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 01.12.2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

Yatırım Projelerine Dair Düzenlemeye Gidildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 26.11.2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ” (Tebliğ) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile aracı bankalar...

EFT/FAST’lerde %50 fazla Azami Ücret Uygulaması Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:...

Sürdürülebilirlik Raporlaması Webinarı

Tüm politika ve standartların, iklim değişikliği ile mücadele ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Zira yaşanan küresel ısınma ve doğal kaynakların azalması gibi hususlar işletmelerin performanslarını değerlendirmede finansal tablolarında açıkladıkları...