ProComplıance - En Son Eklenenler

Kur Korumalı Hesaplarda Zorunlu Karşılık Oranı Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için 21.07.2023 tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 04.08.2023’ten itibaren tüm vadelerde %15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirilmişti. 06.09.2023’te...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 04.09.2023 Tarihli BDDK Kararı

Finansal istikrarın güçlendirilmesini, kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 20.07.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun 20.07.2023 tarihli Kararı’nda makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği...

Ticaret Şirketleri için Uzaktan Kimlik Tespitinde Kurallar Belirlendi

Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...

KKM’de Hazine Desteği Uygulamasının TCMB’ye Devri

Bilindiği üzere ülkemizde 2021 yılının son çeyreğinde kur seviyelerinde öngörülmeyen yüksek seviyeli artışların önüne geçilebilmesi amacıyla kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması gibi iktisadi önlem paketleri hayata geçirilmiştir. 4749 sayılı Kamu...