ProComplıance - En Son Eklenenler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Bildirim Örnek Olay Semineri 

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensuplarınca yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin temini amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar...

BES Birikimi ile Kredi Kullanımı

Bilindiği üzere 2022 yılının başında 7351 sayılı Torba Kanun kapsamında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) cazibesinin artırılmasına ve teşvikine...

Türkiye’de Finansal Teknolojilerin Geleceği Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından finansal teknolojilerin kapsamı ve genel çerçevesi, ekosistemi oluşturan unsurlar ve düzenlemeleri ile Türkiye’deki güncel gelişmeler ve geleceğe dair öngörüler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye’de Finansal Teknolojilerin...

“Elektronik Ticaret Hukukunda Yeni Dönem” Webinarı

2014 yılında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile elektronik ticaretin yaygınlaştırılması ve güven ortamının tesis edilmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Ancak bu süreçte bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler,...