ProComplıance - En Son Eklenenler

Açık Bankacılık Geçidi “Geleceğe” Açıldı!

Günümüzde teknolojik dönüşümün rüzgârıyla birlikte birçok ülkede açık bankacılık uygulamalarını teşvik edici ve hatta zorunlu kılan düzenlemeler hayata geçmektedir. Bankacılık müşterilerinin finansal verilerinin paylaşılması esasına dayanan ve güvenli bir bankacılık...

Rusya Yaptırımları – Risk Yönetimi ve Uyum Semineri

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensuplarınca yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin temini amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar...

TCMB’den Referans Oran – Kredi Kartı Azami Faiz Oranları, Üye İşyeri Ücretleri / Ticari Kredi Kartları Faiz Oranlarının MKT Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesi

24 Kasım 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) web sitesinde Aralık 2022 dönemi için Referans Oran (RO) aylık %0,81 olarak yayımlanmıştır. Aynı tarihte yapılan Para Politikası Kurul toplantısında politika faizinin...

Mevzuat Uyum Akademisi Seminerleri Başlıyor…

Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, mesleğin niteliğini yükseltmek ve vasıflı meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar,...

“Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi” MASAK Mevzuatında!

Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı...

Akıllı Sözleşmeler Webinarı

Sağladığı kolaylıklar ve faydalarının yanı sıra sürekli gelişim ve değişim gösteren sistemi ile birçok sektörü derinden etkileyen akıllı sözleşmelerin geçerlilik koşulları ve kullanım alanlarının uyum perspektifiyle değerlendirilmesi amacıyla Mevzuat Uyum...

Ülkemiz Teknogirişim Stratejisi ve Fintek Ekosistemi

Dünyada yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler; hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ülkelerin ekonomik ve toplumsal değer üretim süreci açısından kritiktir. Bu bakımdan 27.10.2022 tarihli Resmi...