Kategori: SEDDK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık ve Sigortacılıkta Uyum Kontrolleri ile BDDK İç Sistemler Yönetmeliği Revizyonu

Bankacılık ve Sigortacılıkta “İç Sistemler” adlı 17.01.2022 tarihli yazımızda; bankacılıkta / sigortacılıkta iç sistemler kapsamında uyum kontrolleri, katılım bankacılığında / sigortacılığında iç sistemler ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının...

BES Birikimi ile Kredi Kullanımı

Bilindiği üzere 2022 yılının başında 7351 sayılı Torba Kanun kapsamında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) cazibesinin artırılmasına ve teşvikine...

Katılım Sigortacılığı ve Teysîr Modeli

Bilindiği üzere ülkemizde 2010 yılında başlayan katılım sigortacılığı; katılım ilkeleri çerçevesinde yürütülen bir sigortacılık faaliyetidir. Ülkemizde sigortacılığın ve aynı zamanda katılım sigortacılığı sektörünün tabi olduğu birincil yasal çerçeveyi genel olarak;...

BES’in Cazibesi Artırıldı!

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi...

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Ülkemizde sigortacılık sektörü, finans piyasasının bankacılıktan sonraki en büyük ikinci sektörü olmakla birlikte mevcut durum itibariyle gelişmiş ülkelerdeki sigortacılık seviyesinin gerisindedir. Toplumumuzun önemli bir kesimi inanca bağlı olarak veya verilen...