Etiket: Kanun Hükmünde Kararname

689, 690 ve 691 Sayılı KHK’larla Yapılan ve Banka ve Finans Kurumlarının Faaliyetlerini Dolaylı Olarak İlgilendiren Düzenlemeler

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de; – “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” (689 sayılı KHK), – “Olağanüstü Hal Kapsamında...

OHAL KHK’larıyla Banka ve Finans İşlemlerinde Cezai Sorumluluğa, TMSF’nin Kayyımlık Yetkisine, Kapatılan Kurumların Kefaletten Kaynaklı Borçlara İlişkin Yapılan Düzenlemeler

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ve “Olağanüstü Hal Kapsamında...