Etiket: 6802 sayılı Kanun

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

Sanayi Sicil Belgesini Sahip Mükelleflerce Alınan Makine ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere BSMV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere yeni yılın ilk günü Resmi Gazete’de (01.01.2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu”nun...