Etiket: BDDK

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Yönelik Sınırlamalara Dair 24.06.2022 Tarihli BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun TL cinsinden nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalara ilişkin 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı (“Karar”), BDDK internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Anılan Karar...

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

BDDK, Basel ileri yöntemlere geçiş ile ilgili bankalardan beklentilerini TBB organizasyonu ile düzenlenen toplantıda açıkladı…

BDDK, Basel ileri yöntemlere geçiş ile ilgili bankalardan beklentilerini TBB organizasyonu ile düzenlenen toplantıda açıkladı… BDDK Risk Yönetimi Dairesi tarafından 27 Şubat 2015 tarihinde, İçsel Derecelendirmelere Dayalı Yaklaşımlar (IRB, Internal Ratings...