Kategori: BANKACILIK

BDDK’nın bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeleri

MASAK İkincil Düzenlemeleri Yolda!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (7247 sayılı Kanun)...

FAST İşlemlerinde Alınacak Ücretlere İlişkin Esaslar Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hizmete açtığı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen yeni ödeme sistemi ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferleri, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilecektir. 18 Aralık...

Kredi Vade Sınırları ve Kredi Kartı Taksit Sınırlarında Değişiklik Hk. 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı BDDK Kararı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun finansal istikrarın korunmasına yönelik verdiği yetkiye binaen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından finansal konjonktürün gerekleri çerçevesinde makro ihtiyati tedbirler uygulamaya konulmaktadır. 2013 yılında sistemik...

Pandemi Döneminde Alınan Kararlara İlişkin 8 Aralık 2020 Tarihli BDDK Kararı

2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, koronavirüs salgınının özelde bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında...

Yurtdışı Yerleşiklerle Gerçekleştirilen TL İşlemlere İlişkin Sınırlar Hakkında 27.11.2020 Tarihli ve 9273 Sayılı BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yurt dışındaki finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen TL işlemlerin sınırlandırılması hakkında 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile koronavirüs salgınının reel kesimin üretimi ve istihdamı üzerindeki olumsuz...

Zorunlu Karşılık Oranları Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile parasal aktarım...