Kategori: VERGİ

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

Varlık Barışı, Finansal Yeniden Yapılandırma, Zorunlu Karşılıklar ve Kayıttan Düşmeye İlişkin Kanun Değişiklikleri

19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 1- 31.12.2019 tarihine kadar sürecek olan...

Bankaların İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Yurt Dışından Seküritizasyon Yoluyla Temin Ettikleri Kredilerde Stopaj Oranının Sıfırlanması

DAR MÜKELLEFETİYE TABİ KURUMLARDAN TEMİN EDİLEN İKİNCİL SERMAYE BENZERİ KREDİLER İLE SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJ ORANINDA DEĞİŞİKLİK 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““193 Sayılı Gelir...