Faydalı Linkler

T.C. Resmi Gazete

www.resmigazete.gov.tr

Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı (T.C. Adalet Bakanlığı)

www.mevzuat.adalet.gov.tr

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS – KAYSİS)

kms.kaysis.gov.tr/

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

www.bddk.org.tr

2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

www.spk.gov.tr

3- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)

www.masak.gov.tr

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

www.tcmb.gov.tr

5- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

www.gib.gov.tr

6- Hazine Müsteşarlığı

www.hazine.gov.tr

7- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

www.gtb.gov.tr

8- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

www.kgk.gov.tr

9- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

www.tmsf.org.tr

10- Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)

www.ytm.gov.tr

11- Rekabet Kurumu

www.rekabet.gov.tr

12- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

www.btk.gov.tr

13- Kişisel Verileri Koruma Kurumu

www.kvkk.gov.tr

KURULUŞ BİRLİKLERİ

1- Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

www.tbb.org.tr

2- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

www.tspb.org.tr

3- Finansal Kurumlar Birliği (FKB)

www.fkb.org.tr

4- Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

www.tsb.org.tr

5- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

www.tdub.org.tr

DİĞER

1- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)

www.mkk.com.tr

2- Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

www.borsaistanbul.com

3- Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

www.bkm.com.tr

4- Kredi Kayıt Bürosu (KKB)

www.kkb.com.tr

5- TBB Risk Merkezi

www.riskmerkezi.org/

6- İstanbul Tahkim Merkezi

www.istac.org.tr

ULUSLARARASI MEVZUAT

1- The Office of Foreign Assets Control (OFAC) Yaptırım Programları ve Güncellemeleri

www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2- US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

www.fincen.gov

3- Bank for International Settlements – Basel Komitesi

www.bis.org 

BEĞENDİKLERİMİZ

1- BİST ve SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim – Dr. Hakan GÜÇLÜ Kişisel Web Sitesi

www.hakanguclu.com

2- Fraud, Charge Back, Ödeme Sistemleri, Kredi Kartı, E-ticaret – İbrahim Kudret ELÇİBOĞA Kişisel Web Sitesi

www.fraudandchargeback.com

3- FATCA Uyumlu / Uyumsuz Ülke ve Banka Bilgileri

http://non-fatca-banks.com/

4- Avrupa Birliği’nin Uyguladığı Yaptırımlar Hakkında Bilgiler

https://europeansanctions.com/

5- Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Hakkında Bilgiler

https://kisiselveri.com/

6- Risk Yönetimi, Bankacılık ve Finans Ayhan Altıntaş Blogu

http://ayhanaltintas.com/blog/

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAPTIRIM VE YASAKLI KİŞİLER LİSTELERİ

1- Türkiye Aranan Teröristler Listesi

http://www.terorarananlar.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

2- SPK İşlem Yasaklıları Listesi

http://www.spk.gov.tr/apps/islemyasaklilar/

3- Bakanlar Kurulu Kararları ile Mal Varlıkları Dondurulanlar Listesi

www.masak.gov.tr

4- ABD OFAC Yaptırım Listeleri Arama Ekranı

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

5- Avrupa Birliği Finansal Yaptırım  Listeleri

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

6- Uluslar Arası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO) Sermaye Piyasalarında İzinsiz Faaliyette Bulunanlar Uyarı Portalı

http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal

7- İngiltere FSA Yetkilendirilmemiş Şirket ve Kişilere İlişkin Uyarı Listeleri

http://www.fsa.gov.uk/Pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/index.shtml 

DİĞER SORGULAMA EKRANLARI

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ 

2- Avrupa Birliği Ülkeleri Kimlik, Pasaport, Vize ve Ehliyet Belgeleri Örnekleri Sorgulama Ekranı

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/search-by-document-country.html

3- Diğer Ülkelerin Yetkili Ticaret Tescil (Sicil) Makamları

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

4- Panama Papers, Offshore Leaks ve Bahama Leaks gibi dosyalarda adı geçen 785.000 offshore şirket, dernek, vakıf ve trust’ın sorgulanabileceği ekran

https://offshoreleaks.icij.org/