Kategori: BSMV

Kambiyo İşlemlerinde BSMV, Finansman Bonoları / Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı Artırıldı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yapılan 21.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde,...

Bankaların İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Yurt Dışından Seküritizasyon Yoluyla Temin Ettikleri Kredilerde Stopaj Oranının Sıfırlanması

DAR MÜKELLEFETİYE TABİ KURUMLARDAN TEMİN EDİLEN İKİNCİL SERMAYE BENZERİ KREDİLER İLE SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJ ORANINDA DEĞİŞİKLİK 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““193 Sayılı Gelir...

Sanayi Sicil Belgesini Sahip Mükelleflerce Alınan Makine ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere BSMV İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere yeni yılın ilk günü Resmi Gazete’de (01.01.2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu”nun...