Kategori: BDDK

Bankacılık Kanunu, BDDK Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri, BDDK Kurul Kararları

Bankacılık ve Sigortacılıkta Uyum Kontrolleri ile BDDK İç Sistemler Yönetmeliği Revizyonu

Bankacılık ve Sigortacılıkta “İç Sistemler” adlı 17.01.2022 tarihli yazımızda; bankacılıkta / sigortacılıkta iç sistemler kapsamında uyum kontrolleri, katılım bankacılığında / sigortacılığında iç sistemler ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının...

Kur Korumalı Hesaplarda Zorunlu Karşılık Oranı Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için 21.07.2023 tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 04.08.2023’ten itibaren tüm vadelerde %15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirilmişti. 06.09.2023’te...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 04.09.2023 Tarihli BDDK Kararı

Finansal istikrarın güçlendirilmesini, kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 20.07.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun 20.07.2023 tarihli Kararı’nda makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği...