Kategori: BDDK

Bankacılık Kanunu, BDDK Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri, BDDK Kurul Kararları

Kredi Garanti Kurumlarına (KGF) Sağlanan Hazine Desteğine Dair Kararda 5539 Sayılı Kararla Yapılan Değişiklikler

11.05.2022 tarihli ve 31832 sayılı Resmi Gazete’de Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5539 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile birlikte Kredi...

Finans Sektöründe Uzaktan Müşteri Edinimi: YUVAM Hesabı

Finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi niteliğindeki uzaktan müşteri edinimine yönelik gelişmeler için 10 Nisan 2020’de Finansal Hizmetlerde Uzaktan İletişim Araçlarıyla Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına İlişkin Taslak Torba Kanunun Getirdikleri, 29 Haziran...

Tüketicilerin Korunmasına Dair Düzenlemeler Yolda!

Teknolojiye erişim kolaylığı, dijitalleşmenin sağladığı işlem hızı ve maliyet azalımı ile koronavirüs salgınının etkileri ticaret hayatında çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmasına yol açarak tüketicinin korunması konusunu çok daha...

Banka Dışı Mali Kuruluşlar Uzaktan Müşteri Edinebilecek!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’ndaki 248.7 no.lu politika tedbiri ışığında finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “elle atılan imza” kullanımının azaltılmasına yönelik aksiyonlar hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda 26.06.2020...

TKBB Danışma Kurulu Kefalet Standardı’nı Yayımladı!

Bilindiği üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 77/3’te “Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” hükmü, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)...