Kategori: BDDK

Bankacılık Kanunu, BDDK Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri, BDDK Kurul Kararları

Kur Korumalı Mevduatlar ve Tüzel Kişiler

2021 Aralık ayında bankacılık sektörü yeni bir mevduat ürünü ile tanışmıştır. “Kur Korumalı Mevduat” olarak adlandırılan bu ürün, ilk defa 20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının arkasından Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 07.07.2022 Tarihli BDDK Kararı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce kredilerin kullandırım amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesine yönelik talimatlar verilmişti. Söz konusu talimatların aksine uygulamaların müşahede edilmesi...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Yönelik Sınırlamalara Dair 24.06.2022 Tarihli BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun TL cinsinden nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalara ilişkin 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı (“Karar”), BDDK internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Anılan Karar...

Değerleme Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...