Etiket: Makroihtiyati Çerçevenin Sadeleştirilmesi

TCMB’den Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 30.01.2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/2)” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile miktarsal sıkılaştırma...

Kur Korumalı Hesaplarda Zorunlu Karşılık Oranı Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için 21.07.2023 tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 04.08.2023’ten itibaren tüm vadelerde %15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirilmişti. 06.09.2023’te...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 20.07.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun 20.07.2023 tarihli Kararı’nda makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği...

KKM’de Hazine Desteği Uygulamasının TCMB’ye Devri

Bilindiği üzere ülkemizde 2021 yılının son çeyreğinde kur seviyelerinde öngörülmeyen yüksek seviyeli artışların önüne geçilebilmesi amacıyla kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması gibi iktisadi önlem paketleri hayata geçirilmiştir. 4749 sayılı Kamu...

Kur Korumalı Hesaplara %15 Zorunlu Karşılık Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 22.06.2023 tarihli Kararı’nda politika faizi %8,5’ten %15 düzeyine yükseltilerek mikro ve makro ihtiyati çerçevenin etki analizlerine dayanarak ve...