Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a) yayımlandı.