Galeriler

Solvency II ve Reasürans İşlemleri

Sigorta sektörünün Basel düzenlemeleri olarak bilinen Solvency II kuralları 01.01.2016 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkede uygulanmaya başlandı. Solvency II, sigorta şirketlerine sermaye yükümlülüğü çerçevesinde sıkı kurallara uyma...

2015/20 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44)

2015/20 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44) 25.11.2015 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanmıştır.   Genelge ile getirilen değişiklikler ya...

IFRS-4 ve IFRS-9’un Farklı Yürürlük Tarihlerinin Sigortacılık Sektöründeki Yansımaları

KPMG tarafından hazırlanan Temmuz 2015 tarihli çalışmada, Sigorta Sözleşmeleri isimli 2016 yılında yayımlanması planlanan yeni IFRS-4 standartı ile finansal araçların muhasebeleştirilmelerine ilişkin IFRS-9 standartının sigortacılık sektörü açısından doğurabileceği sorunlar çerçevesinde Uluslararası...

Bireysel Emeklilik Sistemi Kökten Değişiyor

25.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bireysel emeklilik şirketlerini ve sitem katılımcılarını etkileyecek kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yönetmelikteki söz konusu değişiklikler 2016...

Bankalarca Yoğunlaşma Riski Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, Yoğunlaşma Riskine İlişkin Rehber

Bilindiği üzere, 19.03.2015 tarihinde BDDK tarafından “YOĞUNLAŞMA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER” yayımlanmıştır. Rehberde yoğunlaşma riskinin yönetimine ilişkin bankalardan beklenen iyi uygulamaların neler olduğuna dair açıklamalar yapılmaktadır. Sizin için Rehberin önemli...