Etiket: Yurtiçi Döviz Kredileri

Döviz Mevduatı veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Döviz Cinsi Devlet Tahvilleri Teminat Alınarak Döviz Kredisi Kullandırılması

Türkiye’de yerleşik kişiler, 32 sayılı Karar’ın 17/A maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında döviz gelirlerine bakılmaksızın yurt içinden döviz kredisi temin edebilmektedir. Söz konusu fıkrada sayılan döviz gelirine bakılmaksızın kredi...

Sermaye Hareketleri Genelgesinde 3. Değişiklik – Lisansız Elektrik Enerjisi Üretim Şirketlerine, Yabancı Sermayeli Grup Şirketlerine, Kamu Kurumlarına Döviz Kredisi Açılmasına İlişkin Değişiklikler

8 Mayıs 2018 tarihli yazımıza konu edilen ve döviz kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” (Genelge)’nin 21 inci, 40 ncı, 50 ve 54 üncü maddelerinde Türkiye...

Bakanlıkça Belirlenecek Esaslar Doğrultusunda Yurt İçi Yerleşiklere Kullandırılacak Döviz Kredileri

(Bu yazı “GENEL” kategorisi dışındaki site üyeleri (“BANKACI, FAKTORİNG, LEASİNG, TÜKETİCİ FİNANSMANI ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARI”) tarafından görüntülenebilir. Siteye belirtilen kategorilerde üye iseniz yazı görünür hale gelecek, ancak, bu uyarı kalmaya devam...