Etiket: Yurtdışı Kaynaklı Kredi

İthalatın Finansmanı Amacıyla Yurt Dışından İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti Kuruluşları Dışındaki Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Krediler

Yürürlükten kaldırılan 2 Ocak 2002 tarihli ve 2002/YB-1 sayılı “Sermaye Hareketleri Genelgesi”nde, yurt dışından alınan ve yurda getirilmeden kullanılabilecek kredilerin sayıldığı bölümde, “Ayrıca bankalar, ithalatın finansmanı amacıyla doğrudan yurt dışındaki...

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Döviz Kredisi Kullanımlarına Yeni Sınırlamalar Getirildi, DEK Kredi Tarihe Karışıyor.

25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de, a) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Karar”) ve b) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında...

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Yurtdışından Sağladıkları Kredilerin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Maliye Bakanlığı Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullandığı döviz kredilerinin vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda daha önce verdiği görüşlerinde “…...