Etiket: Yeniden Finansman

Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında BDDK Genelgesi

24.10.2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te (Yönetmelik / Kredilerin Sınıflandırılması Yönetmeliği) yer alan “yeniden yapılandırma”,...