Etiket: Yeminli Mali Müşavir

Kredi Tahsis Süreçlerinde ve Kredi İlişkisi Süresince Hesap Durumu Belgesi ile Birlikte Tanıtıcı Bilgiler Formu Alınması Zorunluluğu

“Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik)’in “Hesap durumu belgesi alınması” başlıklı 8 inci maddesi ile bankaların kullandıracakları krediler için, maddede sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi almaları zorunlu tutulmuş ve...