Etiket: Yatırım Hizmetleri Tebliği

689, 690 ve 691 Sayılı KHK’larla Yapılan ve Banka ve Finans Kurumlarının Faaliyetlerini Dolaylı Olarak İlgilendiren Düzenlemeler

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de; – “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” (689 sayılı KHK), – “Olağanüstü Hal Kapsamında...

Yatırım ve Kalkınma Bankaları Aracı Kurum mu Alacak?

SPK’nın III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde (Tebliğ) değişiklik yapan Tebliğ 14.01.2016 tarih ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de yapılan...