Etiket: Yakın İzlemedeki Krediler

Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında BDDK Genelgesi

24.10.2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te (Yönetmelik / Kredilerin Sınıflandırılması Yönetmeliği) yer alan “yeniden yapılandırma”,...

Karşılıklar Yönetmeliğinde Tüketici Kredilerinin Takip Hesaplarına Aktarılması Uygulamasına İlişkin Değişiklik

BDDK tarafından 18.07.2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Karşılıklar...