Etiket: Varlık Barışı

Varlık Barışı, Finansal Yeniden Yapılandırma, Zorunlu Karşılıklar ve Kayıttan Düşmeye İlişkin Kanun Değişiklikleri

19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 1- 31.12.2019 tarihine kadar sürecek olan...

Banka ve Aracı Kurumlara Varlık Barışı Kapsamında Gelen Talepleri Kabul Etme Yükümlülüğü Getirildi

22 Ağustos 2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda, 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak bilinen...

Varlık Barışına İlişkin Kanun Maddesi Yürürlüğe Girdi, Uygulamanın Önceki Düzenlemelerden Farkları Neler?

19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile kamuoyunda “Varlık...