Etiket: Türkiye Modeli

Katılım Sigortacılığı ve Teysîr Modeli

Bilindiği üzere ülkemizde 2010 yılında başlayan katılım sigortacılığı; katılım ilkeleri çerçevesinde yürütülen bir sigortacılık faaliyetidir. Ülkemizde sigortacılığın ve aynı zamanda katılım sigortacılığı sektörünün tabi olduğu birincil yasal çerçeveyi genel olarak;...