Etiket: Türev İşlemler

Türev Araç İşlemlerine Taraf Olan Tüzel Kişilerin Takasbank’tan LEI (Tüzel Kişi Kimlik) Kodu Temin Etmesi Zorunluluğu

16 Kasım 2018 tarihli yazımıza konu ettiğimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)” (Tebliğ)’i uyarınca SPK tarafından “Veri Depolama Kuruluşu” olarak görevlendirilen...

BDDK’nın Bazı Swap, Forward ve Opsiyon Gibi Türev İşlemlere Getirdiği Sınırlamada 90 Günden Uzun Vadeli İşlemlerin Dikkate Alınma Oranı

BDDK, 13.08.2018 tarihinde Kurum internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında (Bkz. 14.08.2018 tarihli yazımız), bankaların yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirdikleri bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde...

BDDK Bazı Swap İşlemlerine Getirdiği Sınırlamayı Forward ve Opsiyon Gibi Swap Dışındaki Türev İşlemleri de İçerecek Şekilde Genişletti

BDDK, 13.08.2018 tarihinde Kurum internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında (Bkz. 14.08.2018 tarihli yazımız), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde...

BDDK Bankaların Yurt dışı Yerleşiklerle Gerçekleştirdikleri Bazı Para Swapı İşlemlerine Getirdiği Sınırı Özkaynakların %25’ine İndirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün duyurusunu yaptığımız bankaların yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirdikleri bazı para swapı işlemlerine hafta başında yasal özkaynakların %50’si olarak getirdiği sınırlamayı %25’e indirdi. BDDK tarafından bugün...

Bankaların Gerçekleştirdikleri Swap ve Swap Benzeri İşlemlere Yasal Özkaynaklarıyla İlintili Sınır Getirilmesi Hk.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 13.08.2018 tarihinde Kurum internet sitesinde yapılan basın açıklamasında, bankaların gerçekleştirdikleri türev işlemleri ile ilgili olarak yasal özkaynaklarıyla ilintili bir sınırlama getirildiği duyuruldu. Söz konusu...