Etiket: TMS’ye Tabi Şirketler

Kredi Tahsis Süreçlerinde ve Kredi İlişkisi Süresince Hesap Durumu Belgesi ile Birlikte Tanıtıcı Bilgiler Formu Alınması Zorunluluğu

“Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik)’in “Hesap durumu belgesi alınması” başlıklı 8 inci maddesi ile bankaların kullandıracakları krediler için, maddede sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi almaları zorunlu tutulmuş ve...