Etiket: Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Uygulama Talimatı

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Tebliğde / Uygulama Talimatında Yapılan Değişiklikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 29.03.2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile...