Etiket: Ticari Müşteri

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Tebliğde / Uygulama Talimatında Yapılan Değişiklikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 29.03.2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile...

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Tebliğin Yürürlük Tarihine Kısmi Erteleme

Bugün tarihli (29 Şubat 2020 tarihli ve 31054 sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişikliklerle 10 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar...