Etiket: ticari elektronik ileti

E-posta Adreslerine veya SMS ya da Çağrı ile Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri / Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi Hk. KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 1 Kasım 2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete’de, veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı...

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

05.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri belirleyen “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” yayımlandı. Kanun’daki elektronik ticaret tanımının bankaların ve diğer finans şirketlerinin çevrimiçi gerçekleştirdikleri...