Etiket: tezgahüstü piyasa

Banka ve Aracı Kurumların Yaptıkları Tezgahüstü Türev İşlem Çeşitlerinin İnternet Sitelerinde Yayımlanmasına İlişkin Genelge Yayımlandı

SPK tarafından 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)”de (Yatırım Hizmetleri Tebliği) yapılan değişiklikle işlem aracılığı veya...