Etiket: Tezgahüstü İşlemler

Türev Araçlar Dışındaki İşlemlerin Veri Depolama Kuruluşu’na Raporlanması Yükümlülüğü Getirildi

24 Temmuz 2020 tarih ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.b) (“Tebliğ”) önemli değişiklikler...

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin SPK Tebliğinde Değişiklik – Günlük Raporlamaya Geçiş

27.10.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ“in 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; akdedilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detayların bu sözleşmelerin tarafları veya...

Banka ve Aracı Kurumların Yaptıkları Tezgahüstü Türev İşlem Çeşitlerinin İnternet Sitelerinde Yayımlanmasına İlişkin Genelge Yayımlandı

SPK tarafından 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)”de (Yatırım Hizmetleri Tebliği) yapılan değişiklikle işlem aracılığı veya...