Etiket: TBB

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve Çerçeve Anlaşmaları

15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile...

Fatura Ödeme Merkezlerine İlişkin TBB Tebliği Güncellendi

6493 sayılı “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un ve alt mevzuatının yayımlanması ile fatura ödemesine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin ilgili Kanun kapsamına alınması ve bu işlemlere aracılık eden şirketlerin...

TSPB ve TBB’nin Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Düzenlemelerinin Getirdikleri

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’nin “TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi” (TSPB Yönergesi) TSPB’nin 19.08.2016 tarihli ve 34 sayılı Genelgesi ile TSPB üyelerine duyuruldu. 27.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren bu Yönerge, TSPB üyeleri ile müşterileri arasında...