Etiket: tahvil

Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile görüşe açılan Borçlanma Araçları Tebliği değişiklik taslağı, 18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları...