Etiket: Tahvil İhracı

Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile görüşe açılan Borçlanma Araçları Tebliği değişiklik taslağı, 18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları...

SPK Kurul Kayıt Ücretlerinde İndirim Yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul)’nun 24.06.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Bülteni‘nde yayımlanan 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kararı ile, Payların ilk ve ikincil halka arz yoluyla ihraçlarında, Kira sertifikası ihraçlarında, Gayrimenkul...