Etiket: spk

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1)

Borçlanma aracı ihraçları, finansman ihtiyacı bulunan kurumlara banka kredileri dışında alternatif finansman sağlamakta ve borçlanma maliyetlerini düşürmektedir. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), tarafından yayımlanan VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde “borçlanma...

SPK’dan Özgür Basına Önemli Destek

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “VI-104.1.a sayılı Tebliğ” ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde çok önemli bir değişiklik yapıldı. Özellikle...

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

10.07.2014 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a)”...

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu – TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu – TEFAS Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Takasbank’ın ortak çalışması sonucunda oluşturulan TEFAS Sistemi Ocak 2015’te fiili olarak hayata geçti. TEFAS alt yapısının finansal...