Etiket: SPK Lisansları

SPK Lisanslı Bir Personele Bağlı Olarak Yardımcı Şeklinde Çalışma Süresinin Uzatılması Hk. Tebliğ Değişikliği

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ / Lisanslama Tebliği”)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve...