Etiket: SPK Lisanslama Tebliği

SPK Lisanslı Bir Personele Bağlı Olarak Yardımcı Şeklinde Çalışma Süresinin Uzatılması Hk. Tebliğ Değişikliği

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ / Lisanslama Tebliği”)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve...

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında Elektronik Dönem Başlıyor

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de SPK tarafından “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7b)” yayımlandı. Bu...

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

10.07.2014 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a)”...