Etiket: Sorunlu Alacak

Donuk Alacak Sınıflandırma Tutar Sınırı Güncellendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmi...